Monitro

Teilwra'ch gwasanaeth i gyd-fynd â thaith eich buddiolwr

Taith eich buddiolwr

Mae'ch buddiolwyr yn mynd trwy daith gyda'ch cefnogaeth. Delweddwch eu taith trwy gasglu ymatebion holiadur trwy gydol eich ymyrraeth.

Teilwra'ch gwasanaeth

Teilwra'r gwasanaeth rydych chi'n ei ddarparu yn seiliedig ar daith unigolyn. Fel mae'r dywediad yn mynd, "Os na allwch ei fesur, ni allwch ei wella".

Pwls eich sefydliad

Mae'r porthiant gweithgaredd yn dangos pob ymateb i'r holiadur wrth iddo gael ei gofnodi, ar draws eich sefydliad cyfan; sy'n eich galluogi i fonitro'ch gwasanaeth mewn amser real.