Diogelwch

Diogelwch eich data yw ein blaenoriaeth uchaf

Sut rydyn ni'n amddiffyn eich data

Dyluniwyd Impactasaurus gyda sawl haen o amddiffyniad ar draws seilwaith dosbarthedig, dibynadwy. Rydym yn amgryptio data wrth ei gludo ac yn gorffwys i sicrhau ei fod yn ddiogel. Mewn achos o drychineb, rydym yn cymryd copïau wrth gefn rheolaidd.

Sut rydyn ni'n amddiffyn preifatrwydd eich buddiolwyr

Mae ymatebion holiadur yn cynnwys gwybodaeth bersonol dros ben. Er mwyn amddiffyn eich buddiolwyr, nid ydym yn storio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy amdanynt. Yn lle, cyfeirir at fuddiolwyr trwy ID yn unig, gan gadw eu hymatebion yn anhysbys i lygaid y tu allan.

Sut rydyn ni'n amddiffyn eich preifatrwydd

Mae ein polisi preifatrwydd yn disgrifio'n glir pryd rydyn ni'n casglu'ch gwybodaeth a'r camau rydyn ni'n eu cymryd i'w gwarchod.

Sut rydyn ni'n amddiffyn eich cyfrif

Mae Impactasaurus yn cynnig canfod gweithgaredd cyfrif annormal neu amheus yn awtomatig.