Cofrestru

Mewn dau funud, byddwch yn mesur eich effaith

Ai Impactasaurus yw'r offeryn iawn i mi?

Impactasaurus yw'r offeryn i chi os:

  • Mae gennych ddiddordeb mewn deall yr effaith rydych chi'n ei chael ar eich buddiolwyr
  • Mae'r holiadur a ddymunir yn cynnwys cwestiynau graddfa (e.e. graddfeydd likert)
  • (Am y canlyniadau gorau) Rydych chi'n helpu buddiolwyr dros gyfnod o amser, a gallwch chi gasglu ymatebion holiadur cyn ac ar ôl eich ymyrraeth (neu'n amlach)

Awn ni!

Os oes gan eich sefydliad gyfrif gydag Impactasaurus eisoes, gofynnwch am wahoddiad gan eich cydweithwyr