Amdanom ni

Dylai pob sefydliad, sydd o fudd i gymdeithas, ddeall eu heffaith gymdeithasol

Tarddiad

Yn 2016, creodd ALD Life brosiect ar Social Coder yn gofyn am ddatrysiad monitro ac adrodd canlyniadau wedi'i deilwra. Canfu ALD mai'r offrymau masnachol oedd:

  • rhy ddrud
  • dim ond yn cael ei gynnig i ddefnyddwyr system CRM benodol
  • ddim yn ddigon ffurfweddadwy
  • rhy gymhleth

Daeth yn amlwg nad oedd ALD ar ei ben ei hun, roedd elusennau eraill yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i'r offer cywir ar gyfer eu hanghenion effaith. Sefydlwyd Impactasaurus yn 2017 i ddiwallu'r angen hwn.

Gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw i bob sefydliad, sydd o fudd i gymdeithas, ddeall eu heffaith gymdeithasol, gan ganiatáu iddynt ddangos eu gwerth i randdeiliaid a sbarduno gwelliannau i'w gwasanaethau.

I gyflawni'r weledigaeth hon, rydym yn creu meddalwedd hawdd ei defnyddio a rhad, i helpu elusennau maint bach a chanolig i fesur a deall eu heffaith gymdeithasol.

Tîm

Mae tîm o wirfoddolwyr yn helpu i ddod â gweledigaeth Impactasaurus yn fyw. O raglennu i farchnata, mae llawer o bobl dalentog iawn wedi rhoi o'u hamser i helpu. Rydym yn wirioneddol ddiolchgar am eu cefnogaeth.

Mae Dan Reynolds, sylfaenydd Impactasaurus, yn newydd i'r sector elusennol, ar ôl gweithio ym maes ymgynghori meddalwedd o'r blaen. Trwy fanteisio ar ei sgiliau meddalwedd, mae Dan yn gobeithio helpu elusennau i helpu eraill.