Segmentau

Dadansoddwch is-set o'ch buddiolwyr

Cyflwyno tagiau

Deall eich effaith ar gyfer lleoliad, prosiect neu ddemograffig benodol gan ddefnyddio tagiau. Mae tagiau yn labeli testun am ddim y gellir eu defnyddio i segmentu'ch data.

Tagiwch eich data

Gellir rhoi tagiau i fuddiolwyr neu ymatebion holiadur unigol.

Adrodd ar is-set o fuddiolwyr

Cynhyrchu adroddiadau ar gyfer set benodol o dagiau. Dim ond ymatebion holiadur gyda thagiau paru fydd yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwybod beth yw effaith prosiect penodol? Cynhyrchu adroddiad ar gyfer tag y prosiect hwnnw.