Adrodd

Cynhyrchu delweddau i ddangos eich effaith

Delweddwch eich effaith

Gweld y pellter cyfartalog y mae'ch buddiolwyr yn ei deithio, o ganlyniad i'ch ymyrraeth. Dadlwythwch ddelweddiadau i'w cynnwys yn eich adroddiadau effaith.

Adrodd ar is-set o fuddiolwyr

Cynhyrchu adroddiadau ar gyfer prosiect, lleoliad neu ddemograffig penodol gan ddefnyddio tagiau. Gweler y dudalen nodwedd segmentau i gael mwy o wybodaeth.

Allforio data'r adroddiad

Gellir allforio'r data a ddefnyddir i gynhyrchu'r adroddiad i Excel i'w wneud wrth gefn, gwirio neu ddadansoddi arfer.