Prisio

Gobeithio eich bod chi'n eistedd i lawr...

Mae Impactasaurus yn rhad ac am ddim!

Os bydd hyn yn newid, byddwn yn rhoi digon o rybudd i chi

Beth fydd yn digwydd os bydd y sefyllfa'n newid?

Os bydd ein rhoddion yn sychu neu os bydd ein costau rhedeg yn cynyddu'n ddramatig, mae siawns y bydd angen i ni godi tâl arnoch chi.

Os byddwn yn dechrau codi tâl am Impactasaurus, cewch o leiaf 2 fis o rybudd. Os penderfynwch nad ydych am dalu, byddwn yn eich helpu i fudo i ddatrysiad arall.

Sefydliad dielw yw Impactasaurus, dim ond costau rhedeg a datblygu'r feddalwedd y bydd prisio yn y dyfodol yn ei dalu.

Sut ydych chi'n fforddio'r costau rhedeg?

Dyluniwyd Impactasaurus o'r dechrau i fanteisio ar dechnoleg cyfrifiadura cwmwl, felly, mae'r costau rhedeg yn fach iawn. Mae rhoddion yn talu'r costau hyn.

Diolch yn arbennig i'r cwmnïau canlynol sy'n darparu eu gwasanaethau am ddim:

JWT Auth for open source projectsError tracking - Sentry

Sut ydych chi'n fforddio datblygu'r feddalwedd?

Gwirfoddolwyr sydd am roi yn ôl i'r gymdeithas sy'n ymgymryd â datblygu'r feddalwedd.

Diolch yn arbennig i'r cwmnïau canlynol sy'n darparu eu gwasanaethau am ddim:

Development platform - Github

Cymerais ran yn y beta, sut y bydd prisio yn y dyfodol yn berthnasol i mi?

Bydd gan sefydliadau a gymerodd ran yn y beta fynediad am ddim i Impactasaurus am byth, fel diolch am eich adborth amhrisiadwy.