Ymatebion holiadur

Casglwch a storiwch ymatebion eich buddiolwyr

Casglu ymatebion sut bynnag mae'n gweithio i chi
  • cwblhewch yr holiadur ynghyd â'ch buddiolwr
  • anfon dolen i'ch buddiolwr ei chwblhau o bell
  • rhowch atebion a ddaliwyd ar bapur neu'n hanesyddol.
Storio cwmwl diogel

Mae atebion eich buddiolwyr yn cael eu storio yn ddiogel yn y cwmwl ac maent ar gael o unrhyw le yn y byd.